facebooktwittermail d

Skrytbygget som ska hålla i minst 100 år

En ståtlig ladugård byggd med hundraårsperspektiv reser sig hos Sara Wallemyr och Anders Nilsson på Skattegården. Dikostallet är förstås funktionellt men även en symbol för tio år av gemensamt företagande och kärlek.