facebooktwittermail d

M: ”Läckt skogsstrategi oroar”

I morgon onsdag väntas EU-kommissionen presentera en ny skogsstrategi för Europa. Redan nu har vi dock kunnat ta del av läckta versioner av strategin – och det är dyster läsning för oss som värnar om det hållbara svenska skogsbruket. Vi moderater har satt ner foten och väntar oss att vi får stöd av övriga svenska partier.

”Jag förväntar mig att strategin förbättras avsevärt innan den slutgiltiga versionen presenteras”, skriver Moderaternas Jessica Polfjärd. FOTO: FREDRIK PERSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Som huvudansvarig förhandlare i Europaparlamentets miljöutskott var jag med och förhandlade vårt inspel till den nya europeiska skogsstrategin. Det var en position som belyste det hållbara skogsbrukets roll i klimatomställningen och gjorde tydligt att skogen fyller betydligt fler funktioner än som bara kolsänka.

Därför är det märkligt att kommissionen verkar vara väldigt selektiva när de läser vår text.

Det är flera delar av den läckta skogsstrategin som oroar. Samtidigt som EU-kommissionen säger sig vilja främja det hållbara skogsbruket lägger man krokben för dess förutsättningar. Man tar också ett högst ensidigt perspektiv på vad som faktiskt menas med hållbarhet.

Till att börja med har strategin en selektiv syn på produkter tillverkade av biomassa, som man vill begränsa. Det är en inställning som inte tar hänsyn till det faktum att dessa produkter har en viktig roll att spela i vårt klimatarbete genom att ersätta fossila produkter.

Det är också problematiskt att man på EU-nivå vill reglera vilken typ av skogsbruk som skogsägare ska få ägna sig åt. I Sverige och övriga Norden finns det till exempel en kultur av arbete med slutavverkning på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och vi har flera regelverk för hur detta får gå till. Att man nu på EU-nivå vill motverka detta är inte förenligt med det nationella självbestämmandet.

EU har en viktig roll att spela inom miljö och klimat, om det råder det ingen tvekan. Men det ska göras på ett sätt som tar hänsyn till skilda förutsättningar runtom i Europa. Det står klart och tydligt i EU:s fördrag.

Därför är det oroväckande att strategin på flera sätt vill driva på för ett standardiserat EU-system för övervakning och skötsel av skogar. Det är steg som i praktiken öppnar upp för en maktförflyttning från medlemsländerna till Bryssel.

Det här är inte vad Europaparlamentet har efterfrågat. Jag förväntar mig att strategin förbättras avsevärt innan den slutgiltiga versionen presenteras.

Därför har jag och mina moderata kollegor i Europaparlamentet skrivit till ansvariga kommissionärer för att påpeka de uppenbara brister som strategin innehåller.

Vi gjorde också tydligt att en illa utformad skogsstrategi kan få allvarliga konsekvenser för Sverige. Vårt land täcks till sjuttio procent av skog, och det hållbara skogsbruket är en förutsättning för ett effektivt svenskt klimatarbete såväl som för en levande landsbygd.

Vi har nu fått uppgifter om att kommissionen verkar ha tagit vår kritik i beaktande, bland annat vad gäller produkter tillverkade av biomassa. Däremot har väldigt lite förbättrats när det gäller de förslag som kommissionen faktiskt vill lägga fram.

Vår uppmaning till kommissionen är tydlig: Gör om och gör rätt. Det är en linje vi moderater kommer fortsätta driva i Europaparlamentet och som vi hoppas att alla svenska partier kan ställa sig bakom.

 

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker