facebooktwittermail

Kycklingar kan ha skållats levande

Flera kycklingar kan ha varit vid liv vid skållning och plockning och nu anmäler Livsmedelsverket fyra misstänkta brott mot djurskyddslagen.

Det berörda slakterierna är Lantmännen Kronfågel AB, Lagerberg i Norjeby AB och två händelser vid Torsåsens Fågelprodukter.

Livsmedelsverkets officiella veterinärer har hittat kycklingar som inte avblodats, vilket innebär att kycklingarna kan ha varit vid liv vid skållning och plockning, uppger Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Vid slakt ska djuret bedövas och bli medvetslöst. Avlivning sker genom att djuret töms på blod. Kycklingkropparna skållas därefter vid cirka 60° C och sedan tas fjäderdräkten bort i en plockmaskin.
Enligt Livsmedelsverket skulle skållning och plockning tillfoga en levande kyckling med känsel outhärdlig smärta.

De bedömer händelserna som mycket allvarliga ur djurskyddssynpunkt. ATL.nu