facebooktwittermail d

KWS och Van Rijn delas

Utsädesföretaget för potatis, Van Rijn-KWS B.V, splittras i två delar. Företagen går tillbaka till sina kärnverksamheter.

För tre år sedan gick KWS och Van Rijn i hop i ett konsortium med förädling, produktion och marknadsföring av utsädespotatis.

Nu koncentrerar sig företagen på sina kärnverksamheter. Van Rijn på handel och KWS på förädling i holländska företaget KWS Potato BV med säte i Emmerloord.

KWS tar över van Rijns andel den 1 april, köpesumman är hemlig. Det tidigare konsortiet omsatte 2009/2010 25 miljoner euro. Marianne Persson