facebooktwittermail d

Kvinnornas lön bara hälften

Bara en fjärdedel av chefsposterna i ATL:s lönekartlägging innehas av kvinnor. Och kvinnorna tjänar hälften så mycket som männen.

Kvinnorna utgör en minoritet av cheferna inom de gröna näringarna. Endast 26 procent av de ledande befattningarna i undersökningen innehas av kvinnor. Och medan männens genomsnittliga helårsinkomst 2014 ligger på 2,8 miljoner kronor stannar kvinnornas på 1,4 miljoner kronor.

– Tyvärr så finns det mycket ojämställdhet i de gröna näringarna, precis som i övriga branscher i Sverige. Det är just därför LRF driver en jämställdhetsakademi, vi vill belysa dessa frågor, samla kunskap och driva opinion. Det finns mycket kvar att göra kan vi konstatera, säger Petra Pilawa, projektledare för LRFs jämställdhetsakademi.

Är verksamhetsledare

Generellt kan sägas att männen i ATL:s undersökning har tyngre poster i större företag. En mycket större andel av kvinnorna är verksamhetsledare för intresseorganisationer än männen.

De mest välavlönade kvinnorna är Elisabeth Salander Björklund, vd för Bergvik Skog och Gunilla Saltin, vd Södra Cell, båda i skogssegmentet som har ett högre inkomstläge än övriga kategorier. De ligger i den övre halvan inom skogen och tjänar i nivå med manliga kollegor på motsvarande befattningar.

Inte på chefsnivå

En tidigare undersökning som LRF låtit göra om företagare i gröna näringarna visade att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är mindre än i andra branscher. Men det verkar inte gälla på chefsnivå.

Maria Donis på Svensk Fågel är inte ett dugg förvånad.

– Det är väldigt anmärkningsvärt att man under alla dessa år aldrig lyckats tillsätta en kvinnlig vd på ett slakteriföretag, och knappt på ett mejeriföretag eller foderföretag heller. Det är skitdåligt rent ut sagt.

 

HELA LISTAN - här är topparna som tjänar mest.