facebooktwittermail d

Kvinnligt företagande undersöks

Kunskapen om kvinnors företagande inom den svenska gårdsturismen är dålig. Det ska Katarina Pettersson vid det internationella forskningsinstitutet Nordregio råda bot på.

Hon har beviljats drygt 1,5 miljoner från Stiftelsen Lantbruksforskning för att göra omfattande intervjuer med kvinnliga företagare inom gårdsturism i Dalarna och Uppland.

Katarina Pettersson ska bland annat ta reda på om kvinnornas självbild förändras när de blir företagare och om könsrollerna påverkas av omgivningen där de bor.

Den kunskap projektet genererar kan synliggöra kvinnors bidrag till diversifieringen av lantbruket och bidra till mer jämställdhet inom den svenska gårdsbaserade besöksnäringen, enligt ett pressmeddelande. ATL.nu