facebooktwittermail d

Kvävegödsel till årets lägsta priser

För den som väntat på rätt prisläge finns det kvävegödsel på marknaden till gödselårets lägsta priser. Men de flesta har redan köpt.

Höstens prishöjningar gjorde att lantbrukare efterfrågade alternativa kväveprodukter som urea.

Johannes Åkerblom, växtodlingschef på Lantmännen
Johannes Åkerblom, växtodlingschef på Lantmännen FOTO: MALIN EBORN

Johannes Åkerblom, växtodlingschef på Lantmännen, konstaterar att gödselåret 2022-2023 är historiskt med dramatiska prisförändringar i båda riktningarna. Det började i juni med höga priser från tillverkarna, men också med stor efterfrågan från lantbrukarna.