facebooktwittermail d

Kuutio öppnar för e-handel med virke

I maj öppnade Kuutio, en elektronisk virkeshandelsplats i Finland. Nu kan de finska privata skogsägarna handla med sitt virke på ett gemensamt ställe.

Tanken är att det bli lättare för skogsägarna att hitta en köpare och ta emot anbud. Förhoppningen är också engagera de passiva skogsägarna som ofta bor i storstäderna i virkeshandeln.

Skogsbranschen står bakom e-handelsplatsen

Kuutio har utvecklats av Suomen Puukauppa Oy, ett bolag som grundats av alla de stora aktörerna i den finska skogsbranschen.

”Kuutio är ett gemensamt projekt för hela skogssektorn, skapat av både virkessäljare och virkesköpare. Det är viktigt att vi inte skapar konkurrens mellan aktörerna”, säger Aku Mäkelä, vd för Kuutio i ett pressmeddelande.

Finland har mer än 600 000 privata skogsägare, tillsammans äger de ungefär 12 miljoner hektar skog, vilket motsvarar cirka 60 procent av den finska skogen.

Precis som i Sverige där privata skogsägare kan se kartor och information om sin skog på den digitala tjänsten Mina sidor hos Skogsstyrelsen, kan finska skogsägare göra motsvarande saker via Minskog.fi hos Skogscentralen. Det är dessa data från Skogscentralen som används när de finska skogsägarna använder virkeshandelsplatsen Kuutio.

Enklare att hitta köpare

Skogsägarna som vill använda Kuutio skapar ett användarkonto och laddar ned informationen om sin skog, sedan går det att använda tjänsten via dator eller mobil för att begära anbud på virket. Skogsägaren får en uppskattning av intäkterna från virkesaffären som baseras på statistik från det finska Naturresursinstitutet. Det slutliga priset avgörs när träden har avverkats och en virkesmätning är gjord. När anbudet har accepteras slutförs affären mellan säljaren och köparen utanför Kuutio. Det går också att använda Kuutio för att begära rådgivning inför en försäljning.

Sauli Brander, skogsdirektör vid UPM och styrelseordförande för Finlands skogsstiftelse, ser att de finska skogsägarna blivit bättre på att använda digitala tjänster och att Kuutio fått fler att bli aktiva.

”Att lansera Kuutio har gett fler besökare till våra sajter för skogsägare. När skogsägarna handlar med virke på en elektronisk handelsplats letar de också information i samma kanal”, säger han i en kommentar.

LÄS MER: Virkesbörsen vill digitalisera handeln

LÄS OCKSÅ: Nu ska allt virke säljas på nätet

LÄS OCKSÅ: Handeln med barrvirke växer snabbt

Kuutios e-handelsplattform

För att använda plattformen går man in på Kuutios hemsida och skapar ett användarkonto.

När man laddat upp information om sin skog, kan man begära in anbud på virket.

En uppskattning av vad affären kommer att inbringa i intäkter får man direkt.

Det faktiska priset avgörs efter avverkning och virkesmätning.

Affären görs upp utanför plattformen, mellan skogsägare och köpare.