facebooktwittermail d

Kurser i jämställdhet får sex miljoner från Jordbruksverket

Företag och organisationer kan nu söka pengar för projekt som bidrar till att göra den gröna näringen mer jämställd.