facebooktwittermail

Affärsutbildningen gör mjölkbonde till företagsledare

Marie Jacobsson är en av de första eleverna på en ny affärsutbildning för mjölkbönder vid IHM Business School.

– Jag lär mig att se på mig själv som en ledare för ett företag, säger hon.

Marie Jacobsson är en av de första eleverna på IHM:s nya affärsutbildning för mjölkbönder. Arkivbild.
Marie Jacobsson är en av de första eleverna på IHM:s nya affärsutbildning för mjölkbönder. Arkivbild. FOTO: PRIVAT/MOSTPHOTOS

Som många andra mjölkbönder vill Marie Jacobsson, som har 120 mjölkkor och driver Hejnumkällingens gård på norra Gotland, öka lönsamheten. Men hon tog tag i utmaningen på ett mindre vanligt sätt. Hösten 2018 började hon i den första klassen på IHMs nya ettåriga utbildning med inriktning på just mjölkbönder.

– Det har satt igång en process där jag reflekterar mycket över inte minst mitt ledarskap. Jag har två anställda och jag tror att de tycker att jag är lite virrig nu, mer ifrågasättande. Även en vardaglig syssla kanske kan utföras mer effektivt, säger Marie Jacobsson.

Ingen ökad lönsamhet – ännu

Utbildningen har också gett en fördjupad förståelse för nyckeltal.

– Jag kan då lättare följa utvecklingen på min gård. Det skulle vara intressant att se andra gårdars produktionssiffror och se vad de får kvar i vinst, kanske kan vi ta efter.

Ännu har de nya kunskaperna inte lett till ökad lönsamhet. Men meningen är att detta ska utmynna i ”hur vill jag driva den här gården för att nå så bra resultat som möjligt”.    

Önskar bättre förankring i lantbruksvärlden                          

Vissa saker i kursen anser Marie Jacobsson skulle kunna förbättras:

– Jag är nöjd och tycker att själva inriktningen är bra. Men det är för lite förankring i lantbruksvärlden som ju har specifika villkor och regler som inte gäller för annat företagande.

– Den största skillnaden är att det inte är vi mjölkbönder som sätter priserna när vi levererar till Arla, det kunde utbildningen ta mer hänsyn till.

Trögt för nya affärsutbildningen

Redan ett år efter start har den nya affärsutbildningen, som IHM Business School utvecklat i samarbete med Arla, problem med för få anmälda till innevarande termin.

Varför är det svårt att få elever?

– Det är en kulturfråga och det handlar om en investering i tid som kan vara svår att överblicka. De som går utbildningen får ju igen det, men kanske inte ser det initialt, säger Johan von Walkendorff, affärsutvecklare på IHM.

Utbildningen ges i Stockholm och är uppbyggd på sju moduler om totalt 13 dagar.