facebooktwittermail

Kunskapsluckor när ny mark ska täckdikas

De årliga investeringarna i täckdikning måste öka, slår Jordbruksverket fast. Sam­tidigt saknas uppdaterad kunskap då forskningen levt en tynande tillvaro sedan i början på 1990-talet.

Enligt Jordbruksverket måste däckdikningen öka.
Enligt Jordbruksverket måste däckdikningen öka. FOTO: DAVID LARSSON

Efter många år av lägre investeringstakt i täckdikning är avvattningen av den svenska jordbruksmarken eftersatt. Enligt Jordbruksverkets senaste enkätundersökning bedömde lantbrukare att drygt en femtedel av åkerarealen har en bristfällig dränering. Jordbruksverkets bedömning är att ungefär 10 000 hektar täckdikas varje år.