facebooktwittermail d

Kunskapsbrister hos var tredje arbetsgivare

Många vittnar om hot och trakasserier mot både företagare och anställda i lantbruket. Det ökar kraven på arbetsmiljöarbetet, men enligt en färsk undersökning behöver var tredje arbetsgivare mer kunskap om psykosocial arbetsmiljö.

Genom att ha koll på risker i den psykosociala arbetsmiljön kan man arbeta förebyggande även med oförutsedda händelser.
Genom att ha koll på risker i den psykosociala arbetsmiljön kan man arbeta förebyggande även med oförutsedda händelser. FOTO: MOSTPHOTOS

Unionens arbetsmiljöbarometer 2019, visar att många arbetsgivare behöver öka sina kunskaper om psykosocial arbetsmiljö. Precis som med fysiska risker, gäller det att ha koll på var de psykosociala riskerna finns.

När det gäller hot och trakasserier kan det vara svårt att veta hur man ska arbeta förebyggande. Ofta handlar det ju om händelser man inte förutsett, men att ha en plan att följa gör stor skillnad även när den inte går att följa till hundra procent.

Förutom hot och trakasserier, kan oro för kontrollsituationer och ekonomi skapa svår stress.

– I en undersökning LRF gjorde förra året såg vi att många bar på oro hela tiden, säger Anders Drottja, ansvarig för krisberedskap på LRF.

Att lägga själ och hjärta i sitt arbete och samtidigt hantera trakasserier och angrepp, är också ett ökande psykosocialt arbetsmiljöproblem.

– Vi ser att 20 procent av alla lantbrukare ligger lågt med att de har djurproduktion och bland de större producenterna undviker var tredje att säga vad den jobbar med.

Bra och väl underbyggda argument för svenskt lantbruk är ett sätt att skapa motståndskraft mot aktivisternas kampanjer, tipsar Anders Drottja.
Bra och väl underbyggda argument för svenskt lantbruk är ett sätt att skapa motståndskraft mot aktivisternas kampanjer, tipsar Anders Drottja. FOTO: LRF

Försvårar rekryteringen

Hoten och trakasserierna kan även påverka en redan ansträngd återväxt.

– Vem vill gå en utbildning för att ge sig in i ett arbete där man kan förvänta sig att bli hotad?

Han tror att det första steget i det förebyggande arbetet är att skaffa sig väl underbyggd fakta och kunskap, till exempel om miljöpåverkan.

– Genom att vara påläst har man argument för svensk djurproduktion. Det ska vara tydliga argument så att även den som är långt från produktionen kan förstå.

Psykisk ohälsa vanligaste orsaken

Det är egentligen en enkel ekvation, utan djurproduktion finns ingen stallgödsel till odling, inga öppna landskap och inga gödseltunnor som kan hjälpa till att släcka skogsbränderna.

– Utan argument kan man börja tvivla på sig själv och sitt arbete. Mycket material finns hos SLU och på LRF:s hemsida. Exempelvis kan alla medarbetare få i uppgift att själva ta fram information och argument, sedan går ni tillsammans igenom hur man kan möta olika situationer och frågor.

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning enligt Unionen.

För den som vill komma i gång med det förebyggande arbetet, finns material på bland annat Prevents hemsida. Man kan också söka stöd hos sin arbetsgivarorganisation eller hos facket, beroende på vilken roll man arbetar i.

Om du drabbas av hot och våld

• Om du som arbetstagare har blivit utsatt för och hot och våld i ditt arbete, eller känner oro för att drabbas ska du tala med din närmaste chef. I nästa steg kan du kontakta ditt skyddsombud eller ditt fackförbund.

• Som företagare kan du vända dig till företagshälsovård, arbetsgivarorganisation eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att förebygga hot och våld.

• Om olyckan ändå är framme, är det viktigt att det finns en tydlig plan för krishantering och omhändertagande av den eller de som har drabbats.

• Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Källa: Prevent

Arbetsmiljöbarometern

Unionen frågar varje år sina 6967 arbetsmiljöombud om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Årets arbetsmiljöbarometer bygger på svar från 2497 arbetsmiljöombud.