facebooktwittermail

Kunden vill veta var köttet kommer ifrån

En färsk opinionsundersökning som Svenskt Kött genomfört visar att 85 procent av svenskarna tittar efter ursprungsmärkning när de köper kött. Det är viktigt att det är svenskt och 8 av 10 vill ha ursprungsmärkning på kött och charkuterier.

Den överenskommelse om svenskmärkning av charkuterier som Ica, KF, Axfood och Bergendahls samt LRF och Svenskt Kött nyligen har enats om är alltså väl förankrad hos svenska konsumenter. Till sommaren räknar vi med att svenskmärkningen börjar synas på de första förpackningarna.

Undersökningen visar tydligt att svenska konsumenter står bakom svenska bönder och 7 av 10 konsumenter väljer svenskt kött. Men samtidigt vet man inte riktigt vad det är man betalar för.

Märkningen av charkuteriprodukter betyder därför mer än enbart tydliggörandet av att korven eller leverpastejen består av 100 procent svenskt kött. Tillsammans med handeln och LRF vill vi använda alla tänkbara kanaler för att kommunicera vad svenskt kött står för och visa vad som skiljer det från importerat kött.

Många djurbönder vill också ha kontakt med konsumenter och vice versa. De gamla aktiviteterna, Bonde i butik och Öppen gård, är värda att lyftas fram igen. Goda exempel i nutid är till exempel den svenska mejerinäringens kommunikationsarbete med betessläpp och nära koppling till producenterna. Svensk djuruppfödning sker med respekt för djuren. Det är detta som särskiljer svenskt kött från importerat.

I stort sett hela den svenska djuruppfödningen sker på ett bra sätt. Den stora mängden gårdar är uppvisningsbara. Dock vill konsumenterna enligt undersökningen att myndigheterna bekräftar att uppfödningen sker på ett bra sätt, det vill säga att djurskyddstillsynen fungerar. Med hjälp av den oberoende certifieringen av grisbesättningarna borde grunden vara lagd för effektivare och förenklad tillsyn av just grisbesättningar. Kanske en modell för övriga djurslag?

Vad innebär då svenskmärkning av charkuteriprodukter? Märkningen står för att köttet kommer från gris, nöt, får/lamm som är fött, uppfött och slaktat i Sverige och att charkuteriprodukten är tillverkad i Sverige! Produkten ska innehålla 100 procent svenskt kött.

Svenskmärkningen är frivillig men handeln kommer aktivt att driva på så att leverantörerna inför den på de relevanta produkterna. Från Svenskt Kötts sida arbetar vi intensivt med att få fram ett enkelt och tydligt märke som blir synligt på förpackningarna.

I förlängningen tror vi att vi med en uthållig märkning och kommunikation även kan påverka efterfrågan av svenskt kött till storhushåll. För vem vill egentligen äta anonymt kött på restaurangen eller i lunchmatsalen?

Märkningen kommer att öka trycket på ursprungsinformation och märkning av köttet i alla led. Vi ser fram emot EU:s och regeringens beslut om en obligatorisk ursprungsmärkning på allt kött. I väntan på den det tar nu Ica, KF, Axfood, Bergendahls, LRF och Svenskt Kött initiativet.

Maria Forshufvud
vd Svenskt Kött