facebooktwittermail d

”Peter Kullgren bör åka till Fagersta – i dag”

Ett utbrott av afrikansk svinpest kan inte komma som en överraskning för myndigheterna. Det bör finnas en krisorganisation som snabbt kan börja arbeta i det drabbade området. Landsbygdsministern bör på plats förhöra sig om arbetet.

Stäng in smittan. Arkivbild. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Afrikansk svinpest är smittsam, motståndskraftig och dödlig. Och nu finns den fruktade virussjukdomen i Sverige. Minst ett vildsvin i Fagerstatrakten har dött av sjukdomen, enligt SVA.

Som i alla krissituationer är frågorna fler än svaren. Men några av de viktigaste frågorna att följa är:

• Varför sker utbrottet i Fagersta? Det hade varit mer sannolikt med ett utbrott i närmare anslutning till en gräns eller färjeläge, där smittan kan ha kommit med i livsmedel som hamnat i naturen och hittats av vildsvin. Samtidigt talar mycket för ett liknande förlopp i Fagersta. Att afrikansk svinpest spridits med invandrande vildsvin till den aktuella platsen faller på sin orimlighet.

• Lyckas myndigheterna ringa in det drabbade området? Det framstår som avgörande att det område där det finns smitta snabbt ringas in och vildsvinen i det skjuts av för att sedan tas om hand. Det är också bättre i detta läge att myndigheterna ringar in ett för stort område än ett för litet. För lyckas inte utbrottet stoppas tidigt kan konsekvenserna bli mycket allvarliga för djur, svenskt lantbruk och samhället i stort.

• Hur snabbt är myndigheterna på plats i området? Att kalla till presskonferenser och uppdatera hemsidor är en sak – att få på plats en omfattande och väl fungerande organisation som ser till att smittan inte sprider sig är en annan. Hur lång tid det tar för Jordbruksverket, SVA och länsstyrelsen att ha en fungerande och effektiv organisation som praktiskt arbetar med att spärra av och hantera vildsvinen i Fagerstatrakten är det verkliga måttet på hur väl förberedda myndigheterna är på ett allvarligt men på många sätt väntat utbrott av afrikansk svinpest i landet. För att inskärpa allvaret bör landsbygdsminister Peter Kullgren redan under torsdagen bege sig till Fagersta och förhöra sig på plats vilka åtgärder som myndigheterna vidtar.

Utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige

Afrikansk svinpest upptäckt i Sverige

Statsveterinär: Stort hopp att smittan kan isoleras

Vildsvin mystiskt döda

Ministern: ”Allvarlig situation”