facebooktwittermail d

KU: Regeringen ska rätta sig efter riksdagen

Det är orimligt att tillkännagivanden ligger kvar hos regeringen år efter år utan att bli färdigbehandlade, enligt konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M). 

– Det ska höra till undantagen.