facebooktwittermail

KU: Regeringen har inte hanterat nyckelbiotoperna korrekt

Ett enigt Konstitutionsutskott finner att regeringen inte agerat tillfredsställande när det gäller inventeringen av nyckelbiotoper.

Konstitutionsutskottets granskningsbetänkande delas ut vid en pressträff i riksdagen. Mer än hälften av den rejäla luntan handlar om regeringens hantering av pandemin.
Konstitutionsutskottets granskningsbetänkande delas ut vid en pressträff i riksdagen. Mer än hälften av den rejäla luntan handlar om regeringens hantering av pandemin. FOTO: LARS SCHRÖDER/TT

Skogsstyrelsen, och skogsägarna, lever just nu med föreskrifter om nyckelbiotoper som myndigheten själv bedömer att den inte kan tillämpa men inte heller kan upphäva själv, för det krävs åtgärder från regeringen. Det uppmärksammade Skogsstyrelsen regeringen på i september 2020.