facebooktwittermail d

KU: Regeringen har inte hanterat nyckelbiotoperna korrekt

Ett enigt Konstitutionsutskott finner att regeringen inte agerat tillfredsställande när det gäller inventeringen av nyckelbiotoper.