facebooktwittermail

Kronkursen dämpar exporten

Kronkursen steg ytterligare i veckan, vilket betyder att den svenska valutan inte har varit så stark mot euron sedan januari 2001. Det här påverkar den svenska exporten av trävaror, papper och pappersmassa.

Euron, det brittiska pundet, dollarn och japanska yenen är valutor som är viktiga för den svenska skogsindustrin. En krona som är värd mycket i utländsk valuta gör svenska varor dyrare på världsmarknaden och det är negativt för den svenska exportindustrins konkurrenskraft. Så är läget nu.

Viktig marknad


I torsdags räckte det med 8,84 kronor för en euro. Så lite har inte euron varit värd sedan januari 2001. En stor del av den svenska exporten från skogsindustrierna går till länder med euro.

Storbritannien med sitt pund är en väldigt viktig marknad för både sågade trävaror och för papper, påpekar Marianne Svensén som är direktör för enheten bransch- och marknadsanalys på Skogsindustrierna.

Det brittiska pundet låg i tordags på 10,38 svenska kronor och så stark har inte kronan varit i förhållande till pundet under hela 2000-talet.

Dollarpriset var i torsdags 6,42 kronor. Under hela 2000-talet är det bara under perioden hösten 2007 fram till finanskrisens inledning hösten 2008 som dollarn varit så lite värd i svenska kronor.

Indirekta effekter


Dollarn är viktig för försäljningen av pappersmassa och har också indirekta effekter på andra produkter, enligt Marianne Svensén. Dollarn används även på en del avlägsna marknader som försäljningsvaluta.

Det finns en export av trävaror till Japan som påverkas av yenen och den svenska kronan har stärkts i förhållande till den japanska valutan under det senaste halvåret.

I veckan kom beskedet att pappersbruket Arctic Paper i Munkedal säger upp personal på grund av bland annat kronans starka värde i förhållande till euron.

Svårt att spekulera


Marianne Svensén tycker att det är svårt att spekulera i om fler företag kommer att tvingas till neddragningar med anledning av kronkursen.

- Det här med valutakursförändringar är inget nytt för företagen. Man är van vid att hantera dem. Innan vi hade euron var det ännu fler valutor.

Flera företag använder valutasäkringar för att dämpa effekterna vilket gör att valutaförändringarna får genomslag olika snabbt och olika mycket.

- Importen av insatsvaror påverkas också av en starkare krona, och då i positiv bemärkelse. Men effekterna på importen blir inte lika betydelsefull i jämförelse med exporten eftersom importen av insatsvaror är förhållandevis liten, säger Marianne Svensén. Birgitta Sennerdal