Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Krönika 18 januari 2020

  ”Vi måste också prata om att skogen växer”

  Skogens ekologiska och sociala värden är ofta på tapeten, men vi talar tyst om att skogen växer och vilka utmaningar det innebär, skriver ATLs krönikör Annika Nordin.

   Annika Nordin, SLU.
  Annika Nordin, SLU.

  Att skogen är en viktig livsmiljö för den biologiska mångfalden är alla varse och överens om. Det är även en självklarhet att skogen berikar våra liv med möjligheter till rekreation och friluftsliv. Skogen bär också delar av vårt kulturarv.

  Att så många av skogens viktiga värden är självklara för de flesta av oss är bra. Många är de svenskar som regelbundet besöker skogen och gärna pratar om hur viktig skogen är som livsmiljö för växter, djur och människor. Men pratas det lika gärna, lika ofta och i lika positiva ordalag om skogstillväxt?

  Jag tror inte det. Dock handlar min text om just något jag tror. Mig veterligen har ännu ingen forskare studerat och jämfört samhällsdiskursen om skogstillväxt med den om skogens ekologiska och sociala värden. Så tillåt mig att spekulera och kanske samtidigt väcka intresset hos någon hugad forskare.

  Jag grundar min tes på några observationer. Den första handlar om Skogsstyrelsens samverkansprocesser. Skogsstyrelsen har under många år kraftsamlat kring komplexa frågor genom att samla inblandade intressenter till dialog. Detta är ett modernt sätt att utöva statlig styrning i frågor där man eftersträvar förändrad praktik på frivillig grund.

  När man gör en snabb sammanställning av vilka samverkansprocesser Skogsstyrelsen genomfört under de senaste tio åren har de flesta handlat om förbättrad praktik för skogens miljövärden. Några få tar upp skogstillväxt, men när det har skett har dialogerna även inkluderat vilka negativa konsekvenser åtgärder för förbättrad skogstillväxt kan få på miljövärdena.

  Motsvarande, att man inom processerna om förbättrad miljöpraktik tagit upp hur sådan kan hämma skogstillväxten, har sällan eller kanske aldrig hänt.

  Min andra observation handlar om hur dominerande medier oftast rapporterar om skogsbruket. Senast häromkvällen fick en ornitolog komma till tals i SVTs Rapport. Han konstaterade att flera vanliga skogsfågelarter hade minskat det senaste året. Detta efter en stadig uppgång under många år. Han menade att det berodde på skogsbruket.

  Sådana svepande, negativa uttalanden om skogsbruket, utan kritiska motfrågor från en påläst journalist, upplever jag som alltför vanliga.

  Endast träd som växer lever. Stamtillväxt handlar för trädet om att förnya ledningsbanorna för vatten och näring. Luftbubblor förstör förr eller senare vattenledningsbanorna och nya måste hela tiden bildas för att underhålla barrens och bladens fotosyntes. Växande träd är alltså en förutsättning för att skogen ska kunna ta upp och binda atmosfärens koldioxid. Träd vi skördar kan vi använda till bioenergi, förnybara material och produkter.

  Detta är lika sant och lika viktigt som skogens alla andra värden. Så vi behöver alla prata om att skogen växer och vad det innebär för möjligheter och utmaningar. Lika gärna, och gärna samtidigt, som vi pratar om skogens miljövärden och sociala värden.

  Bara då kan samtalen bana väg för framtidens skog.

  Annika Nordin

  Professor vid SLU

  Detta är en kommenterande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att skribenten svarar för åsikterna i artikeln. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen