Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Krönika 25 augusti 2019

  Plantera fler träd – och rädda världen

  En glädjande nyhet som återfanns i sommarens internationella nyhetsflöde handlade om hur man med mer trädplantering skulle kunna rädda klimatet.

  Nyheten härstammade från en vetenskaplig artikel i den mycket väl ansedda tidskriften Science. Den slogs upp stort i viktiga internationella medier som bland annat the Guardian.

  Artikel­författarna hade med hjälp av satellitbildsdata ­globalt identifierat nästan en miljard hektar mark som de ansåg kunde tas i anspråk för skogsplantering. Dessa träd skulle på några decenniers sikt kunna binda motsvarande två tredjedelar av den koldioxid människan i och med industrialiseringen tillfört atmosfären.

  Artikelförfattarna var experter inom ­ämnet restaureringsekologi. Det handlar om hur man återställer ekosystem som ­degenererats till följd av exempelvis ­felaktigt och överexploaterande jordbruk eller skogsbruk eller till följd av bränder eller andra naturkatastrofer.

  En miljard hektar är en nästan ofattbart stor areal och utmaningen att skogtäcka den bör förstås inte underskattas. Restaureringsekologin sträckte sig i detta fall så långt som till att påtala den enorma ­potentialen som finns i att plantera fler träd i världen. Det är en ypperligt bra start men utmaningarna kopplade till att realisera det ambitiösa målet ­radar genast upp sig. Till exempel är det ju inte alls säkert att lokalsamhällen i utpekade regioner alltid är positivt inställda till att plantera igen öppna ­marker med skog och i avlägsna områden av ­exempelvis Kanada och Ryssland finns det ­knappast ens lokalsamhällen med invånare som kan plantera eller sköta skog.

  Men oavsett dessa praktiska svårigheter så finns det ett stort värde i att själva idén lyfts fram. Med mer träd på jorden kan vi rädda klimatet. Så enkelt är det faktiskt. Och även om det på kort sikt och på global nivå kan vara svårt att realisera den fulla potentialen så är det viktigt att lyfta fram de goda ­exemplen.

  Sverige är förstås ett sådant exempel och det ­förvånar mig därför lite att det varit relativt tyst i svenska medier kring denna vetenskapsnyhet som ju slogs upp stort internationellt.

  I Sverige har vi på 100 år fördubblat mängden skog utan att egentligen ha ökat den skogbeklädda ­arealen. Detta har vi gjort tack vare en målinriktad politik, en stabil och effektivt fungerande marknad för hållbart producerade skogsprodukter och ­ständigt pågående kunskapsutveckling om skogs­ekosystemens skötsel.

  Med dessa verktyg skulle man även kunna ­beskoga allt större arealer runt om i världen. Så enkelt är det.

  Detta är en kommenterande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att skribenten svarar för åsikterna i artikeln. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen