Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Krönika 29 juli 2017

  Öppet brev till SLU:s rektor

  "Ni är väldigt duktiga, men som sektorsuniversitet behöver ni förstärka och utveckla vissa kompetenser och förmågor", skriver Jesper Broberg, Hushållningssällskapens förbund.

  FOTO: Mostphotos/privat

  Det fjärde åtgärdspaketet till livsmedelsstrategin blev nyligen klart. Till min glädje såg jag att det innehöll ett uppdrag till SLU att utveckla och förbättra samverkansformerna mellan forskningen och landets rådgivningsföretag.

  Förhoppningsvis njuter SLU:s rektor Peter Högberg av en välförtjänt semester och läser inte alla mejl. Men han uppdaterar sig säkert om vad som händer i Lantbrukssverige även under sommaren genom att läsa ATL. Så här kommer det som annars skulle ha legat och väntat i hans e-postlåda:

  Hej Peter!

  Vad bra att ni fick i uppdrag att bygga upp de kunskapsbroar som av olika anledningar har raserats mellan forskning och praktik under de senaste decennierna. Det behövs!

  Ni är väldigt duktiga, men som sektorsuniversitet behöver ni förstärka och utveckla vissa kompetenser och förmågor. Jag passar redan nu på att skicka iväg några tankar och förslag till dig eftersom du är ytterst ansvarig för SLU:s viktiga verksamhet.

  För det första: ska det här bli bra måste du börja från början. Det måste finnas en gemensam samsyn mellan akademi och praktik. Vilka är hoten och vilka är möjligheterna för svenskt lantbruk? Jag tror att många forskare har en delvis annan bild av omvärlden och problemdefinition än vad våra rådgivare och deras kunder har. Kan vi komma lite närmre varandra vore det en utmärkt plattform att arbeta vidare från.

  För det andra: lär av andra högskolor och universitet som är duktiga på samverkan. Det är ett smart sätt att utveckla samverkan mellan forskning och i det här fallet rådgivningen. Gör det enkelt för dig, kopiera det som fungerar bra. Varför uppfinna hjulet en gång till?

  Jag tror att det finns många bra upplägg hos Chalmers i Göteborg eller KTH i Stockholm. Även flera av de regionala högskolorna har kommit långt i samverkan med det regionala näringslivet. Jag tror också att du med din skogliga bakgrund har erfarenheter som kan gå att applicera inom lantbruket.

  För det tredje: det man mäter förbättrar man. Detta är viktigt! Hitta nya sätt att mäta prestationen hos dina medarbetare. Det blir inte bra om allting handlar om antalet publicerade vetenskapliga artiklar. Kunskapen behöver vara relevant också.

  Forskarens förmåga till samverkan och pedagogisk skicklighet borde vara faktorer att ta hänsyn till när det gäller lönesättning och karriär inom SLU. Ja, inom hela den akademiska världen för övrigt.

  För det fjärde: fokus på lantbruk, konkurrenskraft och lönsamhet. Det går fort nu. Visste du att det finns lika många naturreservat som det finns mjölkbönder? Vi behöver kraftsamla för att öka lönsamheten och konkurrenskraften för svenska lantbrukare.

  Jag vet att SLU arbetar med ett brett vetenskapligt anslag med allt från urbana miljöer till sällskapsdjur och miljövård. Men jag tycker att det vore bra om du inom ramen för detta regeringsuppdrag lägger alla resurser på produktionslantbruket och dess behov.

  Nu stänger jag själv datorn och tar lite ledigt. Vi kan väl höras efter sommaren och prata vidare om det här.

  Bästa hälsningar

  Jesper Broberg

  Förbundsdirektör vid Hushållningssällskapens förbund

  Detta är en kommenterande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att skribenten svarar för åsikterna i artikeln. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen