Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Krönika 21 februari

  Med en lönsam drift har vi råd att ligga i framkant

  Att blicka framåt och titta i kristallkulan för 2021 är inte lätt. Men en sak kan man vara säker på: överraskningar som både är bra och dåliga kommer att dyka upp, skriver Stefan Gård, ordförande Sveriges Mjölkbönder.

  FOTO: ATL

  Det jag är mest orolig för är jordbruket. Hur kommer vi att klara av att bemöta den kritik som handlar om hur tillverkningen av våra produkter går till? Kritiken kan handla om hur miljön och klimatet påverkas likaväl som om hur djurhållning bedrivs.

  Som det är nu tvingas vi anpassa oss efter en liten opinion som helst ser att vi stänger ner våra verksamheter, allrahelst djurproduktionen. Denna opinion sätter en agenda som är nästan omöjlig att leva upp till om man samtidigt ska lyckas få ett bra ekonomiskt utfall på sin produktion.

  Vore det inte bättre att försöka få en direktkontakt, en dialog, med dem som faktiskt köper våra produkter, slutkonsumenterna?

  Slutkonsumenten, den svenska allmänheten, har i dag ett stort förtroende för oss som vi ska vara rädda om. Undersökningar visar att 90 procent av konsumenterna har stort eller mycket stort förtroende för svensk mjölkproduktion. Enligt Novus undersökning ”Allmänhetens syn på mjölk och mjölkprodukter”, från juni 2020, visar det sig att det stora förtroendet för mjölkbonden är orubbat. Fortfarande har 9 av 10 ett stort förtroende för den svenska mjölkbonden.

  Att förvalta det förtroendet måste väl ändå vara högt prioriterat. Ett av de bästa sätten att göra det på borde vara att möta konsumenterna och föra en dialog med dem om vilka faktorer de ser som viktiga och vilka behov som är relevanta. Kostnaderna för att möta önskemålen måste sedan bekostas av någon utan att mjölkpriset till konsument blir så högt att de slutar köpa den. Och priset måste också kunna ge ett rimligt netto tillbaka till producenten.

  En lönsam produktion är en av de viktigaste parametrarna när det gäller att klara kraven på djurvälfärd, miljö och klimat. En lönsam drift innebär att vi har råd att ligga i framkant och har råd att ha den extra personal som gör att arbetsbördan blir lättare – vilket i sin tur leder till ett positivt tänk hos varje enskild företagare.

  Man kan inte rätta sig efter det snabba nyhetsflöde som finns i dag, med ideliga nya trender, krav och åsikter. I vår verksamhet är besluten nästan alltid långsiktiga och marginalerna små. Att byta strategi för ofta kan få ödesdigra konsekvenser.

  Men hade vi haft en god lönsamhet hade vi också haft en bättre möjlighet att snabbare anpassa verksamheten efter de nyckfulla nya krav som ideligen kommer. Bra likviditet är vad som behövs.

  Om vi, som nu, hela tiden ska anpassa oss till snabba föränderliga krav, positiva eller negativa, kommer vi aldrig i kapp med investeringarna. För så snart vi är klara med den första anpassningen är det dags för nästa och investeringen måste göras om. På ett nytt sätt.

  Jag är absolut inte motståndare till utveckling men jag är emot att anpassa mig till en liten opinion vars enda agenda är att djurproduktion ska upphöra

  Stefan Gård

  Ordförande Sveriges Mjölkbönder

  Detta är en kommenterande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att skribenten svarar för åsikterna i artikeln. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen