Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Krönika 12 maj 2019

  ”Lantbruken måste kompenseras för klimatomställningen”

  Det känns som om det råder klimathysteri just nu. Alla pratar klimat och man måste få med något om klimat i alla sammanhang, annars är man inte politiskt korrekt.

   ATL:s krönikör Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder.
  ATL:s krönikör Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder. FOTO: Carolina Gård

  Alla konferenser eller seminarier har minst en talare som behandlar ämnet klimat. Detta tycker jag är bra, men samtidigt något som på olika sätt drabbar oss alla just nu.

  För att stävja den klimatoro vi alla känner (eller bör känna?) måste det till olika åtgärder och de medel som står till buds verkar vara klimatkompensation samt ökade skatter på drivmedel och el. Detta ska göra att kostnaderna blir så stora så det skapas utrymme för alternativa drivmedel och el.

  Dessa ökade skatteintäkter skulle kunna användas för grön skatteväxling i stället för att bara hamna i samma kassakista som övriga statliga skatteintäkter. Med grön skatteväxling skulle en del av de ökade skattekostnaderna komma tillbaka till lantbruken som kompensation.

  Problemet är att dessa ökade kostnader uppstår i våra företag utan att vi på något sätt blir kompenserade för det. Kostnaderna för ökade priser på el och drivmedel måste följa med produkterna ut till konsumenterna så att pengarna kommer tillbaka till lantbruken, i stället att för att lantbruken som i dag får dra hela bördan själva. Risken är förstås att om priset till konsument höjs på grund av de högre el- och drivmedelskostnaderna kommer försäljningen att sjunka, för konsumenterna är inte heller beredda att ta kostnaderna.

  Ett annat problem är pratet om att vi borde ställa om till mer solenergi. Nu ska vi installera solpaneler på lämpliga platser. Men när fler nappar på förslaget är pengarna slut! Den utlovade kompensationen uteblir.

  Jag menar naturligtvis inte att det är fel att ha ett klimattänk. Det är klart att det är bra. Men det är ett långsiktigt arbete och under tiden som det arbetet pågår har vi primärproducenter inte råd att bära hela kostnadsbördan. Skattesystemet måste gynna utvecklingen och inte straffa de som är i början av utvecklingsfasen.

  Utvecklingen har ännu inte kommit långt nog för att man ska kunna ställa om sin energianvändning, även om man vill. Ta till exempel den begränsade tillgången på RME-diesel. Om alla skulle vilja ställa om till miljövänligt bränsle, som RME-diesel, skulle det inte räcka till alla.

  Vi lever i dag på en konkurrensutsatt marknad inom EU. Den som går i första ledet kommer att drabbas hårdast (i det här fallet Sverige). I den bästa av världar är konsumenterna klimatsmarta och gör som de säger att de vill göra. Men köpvanorna säger annat. Man gör inte de kloka val man borde göra, de upplevs som för dyra. Annars skulle alla till att börja med köpa svenskt, men som vi vet görs inte det. Det vittnar den höga importen om, om inte annat. Alltså kommer den som går i bräschen för något drabbas i form av lägre försäljning och därmed lönsamhet.

  Våra köpvanor måste ändras. Vi kan inte köpa oss fria från ansvar. Att klimatkompensera via flygskatter gör inte klimatet bättre, endast samvetet mår bättre. I väntan på att alla producerar mer klimatsmart och därmed konkurrensneutralt måste vi som gör det redan nu kompenseras, till exempel via grön skatteväxling.

  Stefan Gård

  Ordförande Sveriges Mjölkbönder

  Detta är en kommenterande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att skribenten svarar för åsikterna i artikeln. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen