Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Krönika 22 december 2016

  Annat jordbruk i dag än för 30 år sedan

  Som redan framskymtat i pressen kommer krönikören kommande februari att avsluta sin rådgivargärning för att framgent ägna sig åt sortrepresentation för en större förädlingsfirmas räkning.

  Efter 28 säsonger i växtodlingsrådgivningsbranschen börjar det bli högt på tiden att ta sig an en ny uppgift och då framförallt den förestående uppgiften, som alltid varit ett huvudintresse, nämligen sortvalet.

  Säkert finns det en del som hälsar karriärbytet med stor tillfredställelse, där försvann den gaphalsen, eftersom bytet av uppdragsgivare också föranleder ett avslut i krönikeskrivandet.

  För 28 säsonger sedan var det en helt annan struktur på jordbruket, än dagens, som växtodlingsrådgivaren gav sig ut i. Driftsenheternas storlek har ökat högst markant sedan slutet av 80-talet, krönikörens jordbrukares medelareal var exempelvis då cirka 85 hektar för att 2016 uppgå till 530 hektar. Förvisso har det tillkommit några +1000-hektars enheter sedan dess men även utan dem är utvecklingen entydig: större gårdar, effektivare produktion och mer specialisering kännetecknar de senaste snart tre decennierna. En utveckling vilken högst sannolikt även, på gott och ont, kommer att känneteckna framtiden om svensken skall kunna livnära sig på lokalproducerat enligt svensk produktionsetik.

  För 28 säsonger sedan var Sverige inte heller medlem av EU och det var knappast någon som då ens trodde på ett medlemskap för den delen. Men så inträffade detta som beskrivs i novemberkrönikan 2011, nämligen att järnridån faller och de svenske ser sig fria att se sig om efter lite nya mer lukrativa kompisar och ansluter sig strax till den Europeiska unionen. Krönikören var då och är fortfarande en varm anhängare av den europeiska tanken, ett utanförskap skulle absolut inte gagna nationen Sverige och näppeligen inte heller dess jordbruk. Efter en lång räcka år med regleringsekonomi var det dock lite si och så med affärsmässigheten i jordbruket, ett förhållande som har kostat en del och vilket inte förrän under de senaste åren tycks ha övervunnits.

  För 28 säsonger sedan var det också helt allmänt betydligt enklare att bedriva jordbruk jämfört med alla regler och krav som dagens jordbrukare måste tackla. Då räckte allmän hyfs för att betraktas som en reko livsmedelsproducent. Det är väldigt naivt att tro på någon ändring av detta, kontrollfreakarna är kolossalt innovativa och skaffar hela tiden alltmer förfinande instrument för att sniffa runt i produktionen. Men det är inget tal om att allt dokumenterande, ängsla för regelöverträdelser och petiga kontrollanter både flyttar fokus från och utgör en hämsko för produktionen.

  Så lider då denna min sista marknadskrönika mot sitt slut och det är dags att tacka för mig, samt tacka för all uppmuntran som följt efter de gångna årens krönikor. Ett särskilt tack vill jag också rikta till jordbrukarna i Skytts härad (det sydvästligaste i Skåne) som under åren bestått krönikan med så mycket gott stoff och mig så mycken glädje, som ett gapskratt mitt i natten. Vi ses, God Jul och Gott Nytt.

  Nils Yngveson

  Detta är en kommenterande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att skribenten svarar för åsikterna i artikeln. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen