facebooktwittermail d

Skogen dominerade debatten 2019

ATL:s debattredaktör Tord Karlsson blickar tillbaka på året som gått.

ATL:s debattredaktör Tord Karlsson sammanfattar årets mest diskuterade ämnen på debattsidan.
ATL:s debattredaktör Tord Karlsson sammanfattar årets mest diskuterade ämnen på debattsidan. FOTO: LENNART STRÖM/ATL

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är ingen tvekan om att skogsägarnas problem av olika slag har haft en framträdande plats på ATL:s debattsidor under det gångna året. Det började med nyckelbiotoperna och förbudet mot avverkning i de fjällnära skogarna. Konflikterna kring tillämpningen av Artskyddsförordningen fick också sin belysning.

Debatt: Skogsstyrelsen gör min skog värdelös

Debatt: Upphäv Skogsstyrelsens inventeringsuppdrag

Debatt: ”Dags att staten tar ansvar för sin uppfödning av barkborrar”

Debatt: ”Skyddad skog inte orsak till barkborreinvasionen”

När regeringen tillsatte en utredning om äganderätt, skyddsfrågorna och naturvården lugnade debatten ner sig. Utredningen ska presenteras senast den 1 juli nästa år. Oavsett vad den innehåller är det inget vågat tips att debatten tar fart igen.

Efter skyddsfrågorna tog granbarkborrarna över i debatten, ofta med krav på större insatser från Skogsstyrelsen. Även vad gäller borrarna är de skyddade skogarnas roll för spridningen en het fråga.

Andra djur som det diskuteras flitigt om är älgarna och hur älgförvaltningen ska skötas, samt hur vildsvinens framfart ska stoppas. Det är definitivt olösta frågor som tyvärr kommer att återkomma nästa år, om man får spekulera.

I övrigt har de stora kooperativa föreningarna fått kritik under året. Södra och Lantmännen har ifrågasatts för sättet att hantera kapitalet och medlemmarnas insatser. Arla har anklagats för att inte tillräckligt kraftfullt stå upp för mjölken som produkt och för sina leverantörer.

LRF har kritiserats för att inte agera nog för att lyfta problemet med jordbrukets klena lönsamhet och arbeta konsekvent med det.

Att det finns en stor frustration på landsbygden märks tydligt i debatten. Uteblivna bredbandssatsningar, bristfällig postgång och dyrbara krav på avloppsrening har retat och fortsätter att reta enormt.

Många av dessa frågor kommer säkert att följa med in i 2020. Det borde också bli debatt om den kommande Cap-reformen. Hur den utformas och vilken position regeringen intar kommer att få stor betydelse på 2020-talet. Och hur går det med livsmedelsstrategin och det tystlåtna Bondepaketet?

Välkomna med dessa och alla andra ämnen till debattsidan i ATL nästa år!