facebooktwittermail d

Det krävs pannben för att vara bonde

Vi borde oftare ta spaden och titta under markytan, för vi behöver vårda markens universum. Vi måste ta in ett större helhetstänk, som på allvar inkluderar grödans, ogräsens och växtföljdernas biologi, skriver eko- och växtodlingsrådgivaren Hermann Leggedör.