facebooktwittermail

Kronhjortsskador kan ingå i Äbin

Kronhjortsskador är ett stort bekymmer för många skogsägare. 

Nu utvecklar Skogsstyrelsen en metod för att inventera skadorna – målet är att skadorna också ska ingå i Äbin. 

Kronhjort på äng.
FOTO: NIELS CHRISTIAN VILMANN/TT

Hur stora skador kronhjorten orsakar och vilka kostnader det innebär för skogsägare och skogsindustrin har tidigare varit okänt. Nu tas ett första steg mot att kartlägga bekymren djuret vållar.