facebooktwittermail d

Kronfågel slipper vite – föreläggandet för otydligt

Kronfågel slipper betala vite för de uppmärksammade fallen med ostuckna kycklingar på slakteriet i Valla. 

Länsstyrelsens föreläggande är för otydligt, menar förvaltningsrätten i Linköping.