facebooktwittermail d

Kronfågel fälls för klimatpåstående

Kycklingfärs är inte klimatvänligt, konstaterar Reklamombudsmannen.

Kycklingar ger inte klimatvänlig färs, konstaterar Reklamombudsmannen.
Kycklingar ger inte klimatvänlig färs, konstaterar Reklamombudsmannen. FOTO: CECILIA PERSSON

I en kampanj framställde Kronfågel kycklingfärs som ”Den klimatvänliga färsen”. Det håller inte säger näringslivets reklamgranskare Reklamombudsmannen. Att kycklingfärs är mindre klimatbelastande än nötfärs, vilket Kronfågel anfört till sitt försvar, är inte samma sak som att den är klimatvänlig.

Generella miljöpåståenden får enligt de riktlinjer Reklamombudsmannen följer bara användas om de är bevisat sanna, något Kronfågel inte kunnat hävda för kycklingfärsens klimatpåverkan. Reklamombudsmannens beslut kom den 13 juni. Det har ingen tvingande kraft, då reglerna baserar sig på frivilliga överenskommelser. Den 22 augusti låg påståendet om klimatvänlig kycklingfärs fortfarande kvar på Kronfågels hemsida.