facebooktwittermail d

Krone släpper sin första balsamlare

BaleCollect 1230 är namnet på Krones första balsamlare.

Balsamlaren är 4,3 meter bred och 3,2 meter lång, och har plats för tre balar på 2,7 meter. När balarna lämnar presskammaren och rör sig mot BaleCollect, passerar de en sensor som avger en signal som gör att de skjuts åt sidan. Först efter att den tredje balen landar på samlaren avlastas samtliga balar, vilket underlättar insamlingen.

Alla steg sker automatiskt utan förarens inblandning.

Alla balar vägs

Samlaren har programmerats för fyra olika avlastningslägen, och som en extra funktion har den även utrustats med ett vägsystem där varje bal vägs individuellt. Tack vare att systemet är sammankopplat med en accelerationssensor ökar dessutom precisionen vid vägningen eftersom skakningar och stötar filtreras bort.

Följsam under transport

Balsamlaren är konstruerad på ett sätt som gör att den blir frikopplad under transporten till och från fältet, men fast förankrad i konstruktionen under arbete. Möjligheten att frikoppla vagnen under transport, ska enligt Krone, borga för god följsamhet.

Vagnen ska vara kompatibel med alla BiG Pack-modeller, och eftersom bromsarna på BiG Pack-pressen har konstruerats för att hantera den extra vikten, är transportkörningen säker även under backiga förhållanden. Efter att balsamlaren har gått in i transportläge blir transportbredden tre meter.

I filmklippet ovan kan du se hur systemet fungerar i praktiken. Eftersom presentationstexten är på tyska har vi valt att dölja den till förmån för en svensk beskrivning i inslaget.

Balsamlaren är konstruerad på ett sätt som gör att den blir frikopplad under transporten till och från fältet, men fast förankrad i konstruktionen under arbete.
Balsamlaren är konstruerad på ett sätt som gör att den blir frikopplad under transporten till och från fältet, men fast förankrad i konstruktionen under arbete.