facebooktwittermail d

Kronan rasar mot euro, dollar och pund

Den svenska kronan har försvagats kraftigt mot världsvalutor som euro, dollar och pund, valutor som många insatsvaror till jordbruket prissätts i liksom priset på deras produkter.

Euron noteras nu till över tio kronor för första gången på över fem år efter att ha stigit med sex öre nu på morgonen till 10,02 kronor.

Försvagningen av den svenska kronan – eller den starkare euron – har skett gradvis under hösten. Den starka europeiska ekonomin är ett skäl till att euron stärkts, men kronans relation till andra valutor som det brittiska pundet, som försvagats kraftigt mot andra valutor utom den svenska kronan, visar också på att den svenska valutan i sig tappar attraktionskraft.

Så påverkas jordbruket

Ett pund kostar nu 11,29 kronor mot bara 10,40 kronor i augusti. Mot dollarna har kronan tappat till 8,52 nu på morgonen. En dollar kostade under 8 kronor så sent som i augusti.

För svenska lantbrukare så betyder försvagningen rent allmänt att en prissättning i dollar, euro eller pund blir mer värd omräknad i svenska kronor. Å andra sidan riskerar importvaror till lantbruket so gödsel, bekämpningsmedel och maskiner bli dyrare eftersom utländska exportörer måste kompensera sig för sin relativt sett dyrare valuta. De får mindre i egen valuta för varje svensk intäktskrona de har när deras egen valuta stärks.

LÄS OCKSÅ: Oklart vad uttåget betyder för svenskt skogsbruk

LÄS OCKSÅ: Sen ansökan blev dyr historia

LÄS OCKSÅ: Kommunen missade att betala arrende – i 25 år