facebooktwittermail d

”Situationen är akut och oerhört kritisk”

Det finns ingen anledning för vare sig de svenska slakterierna eller handeln att inte göra sitt yttersta i denna svåra situation. Utan djur ingen slakt och utan slakt inget kött. Det skriver Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen, i en replik.

”Vi behöver agera tillsammans och göra vårt gemensamma yttersta för att i detta läge inte tappa produktion och position av svenskt kött”, skriver Hans Agné. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I ett öppet brev riktat till Sveriges slakterier uttrycker Sveriges nötköttsproducenter, SNP, frustration över den rådande situationen. SNP uppmanar till omedelbara och kraftfulla höjningar av avräkningspriset på nötkött. Eftersom vi på Svenska köttföretagen samlar över 90 procent av den svenska slakten i vår branschorganisation är det vi som svarar här.

Vi vill först och främst framföra att vi helt och fullt delar SNPs beskrivning av nuläget. Situationen är akut och oerhört kritisk.

Omvärldshändelser som krig och pandemi har lett till avbrott i de globala försörjningskedjorna. Branschen drabbas nu på olika nivåer av smällarna i form av skenande kostnader som vi är helt skyddslösa emot, kostnadsökningar som sker både inom primärproduktion och slakt.

Vi behöver agera tillsammans och göra vårt gemensamma yttersta för att i detta läge inte tappa produktion och position av svenskt kött.

SNP ser sin lösning och ställer frågan; varför följer inte det svenska priset med när de europeiska avräkningspriserna på nötkött stiger dramatiskt?

För det första har Sverige över tid ett högre avräkningspris än övriga Europa. Slakteri, handel och slutligen konsument har hittills uppenbarligen betalat betydligt mer för de svenska mervärdena och så har det varit under en längre tid, vilket medfört en stabilare och tryggare marknad för våra producenter.

För det andra så har slakterierna haft enskilda intensiva förhandlingar med sina kunder inom handel, industri och foodservice. Genom den information som man har sammanställt kring kostnadsutvecklingen och effekter av dessa så har det nu lett till, som SNP också skriver, att det finns en förståelse för den extrema situationen och priserna är på väg uppåt. Något som inte skett om inte slakterierna lagt ner stora resurser och mycket arbete.

Vi har inte sett slutet av prishöjningarna till primärproducent. Slakterierna jobbar på olika sätt men målet är det samma, att ta ett gemensamt ansvar som kan säkerställa att vi har en köttproduktion både här och nu och i framtiden.

Det är självklart att produktionskostnaderna i en normalsituation måste betalas av marknaden, men vi befinner oss alla sedan en dryg månad tillbaka i en extrem situation. Det finns alltså stora utmaningar i det korta perspektivet och där menar att vi staten har ett ansvar. Därför har vi avdelat gemensamma resurser från branschen i arbetet mot våra politiker.

I upprepade samtal har vi varit tydliga med den situation vi nu upplever är så extrem och går så snabbt att den inte bara innebär en överhängande risk, utan att det snarare kommer leda till produktionsförändringar. Frågan vi ställer till politikerna är om staten i detta läge är beredd att riskera en ytterligare försvagad livsmedelsförsörjning i Sverige, när vi redan idag är beroende av att importera 40 procent av det svenska behovet av nötkött.

Detta är några steg på vägen men vi behöver fortsatt se över hela kedjan för att minska våra kostnader på kort sikt och vår sårbarhet på längre sikt. Svenska köttföretagens styrelse vill därför bjuda in Sveriges nötköttsproducenters styrelse till vidare samtal. Då kan vi ta upp de skillnader, bakgrunder och effekter som finns på de olika marknaderna inom EU och som SNP refererar till, samt konsekvenserna av liknande system på vår marknad.

Det finns ingen anledning för vare sig de svenska slakterierna eller handeln att inte göra sitt yttersta i denna svåra situation. Utan djur ingen slakt och utan slakt inget kött.

Vi delar helt och fullt SNPs analys av att det inte finns något ”sen” eller ”kanske”. Det är här och nu som gäller och all produktion vi tappar förlorar hela kedjan på, förmodligen permanent. Vi ser fram emot vidare konstruktiva diskussioner med SNP där vi fokuserar på vägar framåt.

Hans Agné
vd Svenska Köttföretagen