facebooktwittermail

Kritik mot Stora Enso på stämman

Vid Stora Ensos bolagsstämma i Helsingfors ställde flera aktieägare krav på förändringar av koncernens sätt att sköta eukalyptusplantager och massabruk i Brasilien, Uruguay och Kina.

- Det finns många lagbrott mot miljön, till exempel när det gäller användandet av bekämpningsmedel. Dessutom påverkas samhället runt omkring. Inte minst när det gäller det ökande användandet av marken, något som påverkar de fattigas möjlighet att försörja sig, säger Marcelo Durão från De jordlösas rörelse i Brasilien till Sveriges Radio Ekot.

Han hade bjudits in till stämman för att vittna om företagets förehavanden i Brasilien. Tre aktieägare hade även lämnat in förslag på hur företaget kan förändra sin verksamhet.

De kräver bland annat att Stora Enso och dotterbolagen redovisar råvarukällorna i den nya massatillverkningen och låter en oberoende instans utreda såväl miljömässiga, politiska, kulturella som sociala konsekvenser av plantagerna i Kina och Brasilien.ATL.nu