facebooktwittermail d

Kritik mot regeringens EU-budgetstrategi

VISBY

Representanter för kommuner och regioner gillar inte regeringens förhandlingslinje för EU:s nästa långtidsbudget.

Under årets Almedalsvecka diskuterades bland annat EU:s långtidsbudget.
Under årets Almedalsvecka diskuterades bland annat EU:s långtidsbudget. FOTO: REGION GOTLAND

Den rödgröna regeringens linje att hålla nere Sveriges medlemsavgift till EU på bekostnad av jordbruksbudgeten och sammanhållningspolitiken, som stöttar fattigare regioner, fick hård kritik när EU-kommissionen arrangerade ett seminarium om nästa långtidsbudget.

Carola Gunnarsson, styrelseledamot i Sveriges kommuner och landsting, SKL, ville inleda med att definiera vad den gemensamma jordbrukspolitiken, Cap, är till för.

– Den europeiska jordbrukspolitiken är faktiskt inte en politik för bönderna, det är en politik för konsumenterna.

Hans Dahlgren, statssekreterare i Statsrådsberedningen, köpte inte riktigt den inramningen.

– Det är förvisso sant att det sägs att detta ska tjäna konsumenterna i Europa, men det är ju faktiskt några väldigt stora bönder, runtom i Europa, som tjänar väldigt mycket, och i direktstöd dessutom, som kommissionen månar mer om, i stället för landsbygdspolitik, som vi tycker är det viktigaste. Sedan är det också en möjlighet att få mer av medfinansiering både i strukturfonderna, sammanhållningspolitiken, och i jordbrukspolitiken. Det tycker vi vore ett sätt att minska medlemsstaternas kostnader. Så det är bara att köra på.

Oro

Av vad ATL sett av förslaget om medfinansiering av jordbrukspolitiken så handlar det om att medlemsländerna föreslås få lägga till mer egna medel i landsbygdsprogrammet, för att kompensera för nedskärningar i EU:s budget. Det enda sättet för en medlemsstat att minska sina kostnader där skulle vara att inte utnyttja möjligheten att skjuta till mer ur den nationella budgeten.

Carola Gunnarsson, oroas av regeringens linje.

– Ibland kan jag känna mig lite bekymrad över, att när vi pratar om EU:s budget och tittar var är det man drar ner någonstans, jo det är sammanhållningspolitiken och Cap:en. Och då kan man ställa sig frågan: Är det landsbygdens folk som ska svara för att klara finansieringen inom EU, eller har vi ett system där det handlar om att hela landet både ska kunna dra fördelar av ett EU-medlemskap, men faktiskt också vara med i ökad grad i finansieringen.

Med den typen av uttalanden förvånar det kanske inte att Carola Gunnarsson är centerpartist. Men regeringens förhandlingslinje får kritik även från de egna leden. Erik Bergkvist är socialdemokratiskt regionråd i Region Västerbotten, en region som gynnas av sammanhållningspolitiken. Han ifrågasätter fokuset på att hålla nere medlemsavgiften, en strategi som han menar stjäl förhandlingsutrymme från andra frågor.

– Det finns så mycket Sverige skulle kunna göra om vi konstaterade att medlemsavgiften blir det den blir, det kan vi inte påverka så hemskt mycket även om vi lägger mycket tid på det.

LÄS OCKSÅ: EU-kommissionen vill minska EU:s jordbruksbudget

LÄS OCKSÅ: Så vill regeringen förändra EU:s jordbrukspolitik