facebooktwittermail d

Kritik mot mjölkjätte efter jättevinst

FrieslandCampina gjorde en vinstökning med 85 procent till 192 miljoner euro första halvåret 2015, men inte ett öre mer till bönderna.

FrieslandCampinas nya vd Roelof Joosten fick kalla till presskonferens för att förklara saken:

– Vi behåller vinsten i företaget så vi kan investera och tillverka produkter med ett högre värde. Det tjänar medlemmarna på i ett längre perspektiv.

FrieslandCampina tar hand om 85 procent av den holländska mjölkproduktionen.

Första halvåret i år fick medlemmarna 31,84 euro för hundra kilo mjölk. I fjor var det 42,07. Enligt Rabobank har tio procent av de holländska mjölkbönderna akuta likviditetsproblem, resten har det allmänt knackigt.

"Svåra tider"

– Det är svåra tider för mjölkbönder, konstaterade Joosten som tog över när föregångaren gick till danska Carlsberg. Garantipriset ligger under 30 cent per kilo. Vad värre är att vi inte tror att botten är nådd.

Däremot höjer FrieslandCampina priset för ekomjölk med 1,25 euro till 47,75 euro för hundra kilo. Höjningen är baserad på förväntat höjd efterfrågan i bland annat England.

Inte tänkbart

FrieslandCampina beräknar sitt pris på vad mjölkbönderna i Tyskland, Danmark, Holland och Belgien får. Att avvika från det genomsnittet är inte tänkbart för Roelof Joosten.

Men att dela ut vinsten nu vore fel:

– Kooperationer som efter bra resultat gett maximal utdelning har fått ångra det efteråt.

Omsättningen första halvåret var 5,6 miljarder euro. Valutavinster, mer försäljning av bearbetade produkter och lägre kostnader för energi och andra råvaror gav en vinst på totalt 92 miljoner euro.

Resten var ökad effektivitet och ett lägre mjölkpris. FrieslandCampina är tvungen att sälja mjölk till alla mejeriföretag i Holland, bland annat Arla.

Det var en förutsättning för att fusionen skulle godkännas av konkurrensverket.

 

LÄS MER: Arla accepterar lägre resultat