facebooktwittermail

Kritik mot klimatpaketet från flera håll

Detaljregleringar oroar både bransch- och miljöorganisationer. 

Skog i Uppland.
EU-kommissionens klimatpaket innehåller fler kriterier kring hur biomassa får tas ur skogen. FOTO: CECILIA PERSSON

Dagen efter att EU-kommissionen släppte tolv klimatförslag har de flesta berörda inte hunnit göra någon djupare analys av vad paketet betyder för deras verksamheter och hjärtefrågor. Men en första bedömning kan göras.