facebooktwittermail

Kritik mot djurhållning på lantbruksskola

Länsstyrelsen i Halland riktar kritik mot djurhållningen på Munkagårdsgymnasiet - en lantbruksutbildning som drivs av region Halland.

I en kontrollrapport berättas om sjuka och skadade grisar, hög halt av ammoniak i ett av stallarna och blöta och smutsiga ströbäddar.

Ledningen för Munkagårdsgymnasiet avvisar kritiken och har överklagat rapporten till Jordbruksverket. Erik Linddahl, Munkagårds besättningsveterinär säger att han anser att Munkagårdsgymnasiets djur sköts på ett bra sätt och att han tror att kritiken mer beror på missförstånd än missförhållanden.

- Men vi måste arbeta för att sådana här missförstånd inte ska kunna uppstå, säger han till SR Halland.

- Det påpekas visserligen att det finns vissa brister när det gäller skötselrutiner, och det finns sådana brister, medger Erik Lindahl dock. ATL.nu