facebooktwittermail d

1 200 bostäder på brukad åkermark

På fastigheten Lilla Mörby utanför Vallentuna vill ett företag bygga 1 200 nya bostäder, bland annat på 20 hektar åkermark som brukas.

FOTO: MOSTPHOTOS

Inom LRF Vallentuna är man mycket kritiska till planerna.

– Man ska alltid fundera när man tar åkermark i anspråk för bostadsproduktion. Nu har Riksdagen äntligen beslutat om att vi ska öka livsmedelsproduktionen, och då måste det finnas mark för att ha möjlighet att göra det, säger Christina Birger, lantbrukare i Orkesta och ledamot i LRF:s regionförbundsstyrelse till Vallentuna Nyheter.

Lantbrukarna i området påverkas inte bara av att bostäderna byggs på åkrarna. Ökad trafik, mer inskränkt rörlighet med stora maskiner till och från odlad mark samt regler kring hur man får spruta på åkrarna, påverkas också.

"Självförsörjningsgraden har gått från 85 procent på 90-talet till 50 procent i dag. Med en ökande världsbefolkning och ett allt varmare klimat behöver vi i Sverige producera mer mat och andra produkter", skriver LRF Vallentuna i ett brev till kommunen, rapporterar Vallentuna Nyheter.