facebooktwittermail d

”Kristdemokraterna ska kämpa för det svenska hjärtlandet”

Vi kommer nu att vässa vår landsbygdspolitik, skriver kristdemokraterna Peter Kullgren och Magnus Oscarsson. 

Sverige utanför storstäderna förtjänar en bra politik, menar Peter Kullgren och Magnus Oscarsson. FOTO: ANDERS GOOD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sveriges hjärtland – landsbygden och de mindre städerna – behandlas alltmer styvmoderligt i rikspolitiken. Det finns nog många anledningar till detta, men den viktigaste har att göra med befolkningsstrukturen. Andelen invånare som bor i storstadsregionerna ökar. Inte för att människor flyttar från hjärtlandet till städerna, för så är det inte längre. Utan för att städerna både har födelseöverskott och tar emot en stor andel av invandringen.

Det har lett till att städernas perspektiv kommit att dominera medierapporteringen och många partiers intresse. Vi såg det när Centerpartiet utarbetade en strategi för att bli större i Stockholm och vi hörde det när Stefan Löfven sa: ”Jag är helt övertygad om att vi alla vill se att hela landet överlever, inte minst när storstadsbor åker ut och ska koppla av på landsbygden.”

Men hjärtlandet är inte främst en plats där storstadsbor ska kunna koppla av, även om de givetvis är varmt välkomna att göra det. Det är en plats där många av oss har valt att bo och som har samma värde och förtjänar samma intresse som stadskärnorna. Dessutom ska vi inte glömma en viktig sak: en stor majoritet av svenska folket bor utanför de stora städerna.

Kristdemokraterna har länge arbetat med att försvara hjärtlandets intressen av att kunna leva väl och försörja sig. Men de intressena trycks tillbaka.

Vi har sett det alldeles nyligen, i form av cementkrisen. Vi ser det nu, i form av den begynnande elkrisen som kommer förvärras av regeringens oförmåga att lösa frågan om slutförvar av kärnbränsle. Vi har sett det under regeringen Löfvens sju år vid makten, då regelraseriet blivit ett allt större hot mot lantbrukets lönsamhet och framtid. Eller när småskalig vattenkraft motarbetats med alla tillgängliga medel.

Hjärtlandet dignar under plågor och pålagor. Göran Perssons regering drev igenom den pumplag som orsakat en epidemi av nedläggningar av landsbygdens små bensinmackar. Regeringen har gång på gång försökt göra livet surt för jägare och sportskyttar. Skogsägare har successivt kommit att behandlas som hänsynslösa plundrare som inte vill sin egen mark väl. Det största och dyraste trafikprojektet är en cityexpress mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, samtidigt som mindre orter helt saknar fungerande tågstationer.

På punkt efter punkt ser vi detta mönster upprepas. Hjärtlandets perspektiv måste få en mycket mer framskjuten plats i debatten. Inte bara för dess egen skull utan även för hela landets. Sverige kan inte helt leva av konsulttjänster i huvudstaden, vi är alltjämt ett land av industrier, jord och skog 

Därför kommer vi nu att ytterligare vässa vår landsbygdspolitik. Till vår hjälp har vi fått Staffan Danielsson, mångårig riksdagsman för Centerpartiet med tung bakgrund i LRF. Vi kommer även att bistås av Peter Borring, Stefan Gård och Mikael Bäckström, även de med tung bakgrund i svensk landsbygdsdebatt. Vi är tacksamma för deras goda råd, som kommer bli ovärderliga för vårt parti.

Hjärtlandet ska inte läggas i träda. Inte om vi kristdemokrater får bestämma. Vi ser det svenska hjärtlandet. Och vi kommer att kämpa för det.

Peter Kullgren (KD), partisekreterare

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot