facebooktwittermail d

Förslaget: Krisstöd ska gå till unga lantbrukare

Jordbruksverket föreslår nu att EU:s krisstöd endast ska betalas ut till unga lantbrukare. Myndigheten menar att det är en grupp som är extra känslig och drabbats hårt av torkan i början på sommaren.