facebooktwittermail d

Krisreserv återförs till lantbruket

Avdrag på direktstöden betalas tillbaka.

FOTO: ESKO JÄMSÄ/IBL

Varje år görs ett av drag på alla direktstöd över 2 000 euro för att finansiera EU:s krisreserv för jordbruket kommande år. Används inte pengarna ska de betalas tillbaka till bönderna. Avdraget brukar ligga runt 1,3 procent.

Då årets reserv inte utnyttjats ska nu ungefär 4,8 miljarder kronor återföras till EU:s lantbrukare. Sveriges del är drygt 89 miljoner kronor. Återbetalningen kan börja den första december.

Har aldrig använts

Krisreserven infördes i 2013 års jordbrukspolitiska reform och har inte används en enda gång sedan dess. Det har inte berott på att det varit lugnt på jordbruksmarknaderna, utan för att pengarna för att finansiera åtgärder under exempelvis mjölkkrisen och sommarens torka har hittats i andra delar av EU:s budget. Det finns en motvilja att använda krisreserven just för att den finansieras med direktstöd.