facebooktwittermail d

”Krispakten bör följas av regellättnader”

Finansminister Mikael Damberg (S) har helt rätt – det krävs åtgärder för att säkra svensk livsmedelsproduktion. Men det behövs mer än ännu ett krispaket.

Mikael Damberg
Finansminister Mikael Damberg, som har presenterat ett stödpaket till lantbruksföretag och fiskerinäring med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det blir ännu ett krispaket till svenskt lantbruk. Den socialdemokratiska regeringen och Centerpartiet har presenterat ett nytt och utvidgat stödpaket.

När åtgärden presenterades gjorde finansminister Mikael Damberg (S) en helt riktig analys av varför den behövs:

”Man ska komma ihåg att jordbruket skiljer sig från andra sektorer. Som jag sa inledningsvis är jordbruket centralt för vår motståndskraft. Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är viktigt ur flera aspekter. Våra bönder bidrar till jobb i hela landet, men håller våra landskap levande och öppna. Ger svensk mat på bordet och tallriken. Samtidigt har det svenska jordbruket en tuff konkurrenssituation, inte minst på den europeiska marknaden. För vår konkurrenskraft och vår beredskap är det här nödvändiga åtgärder att vidta.”

Med den här insikten om lantbrukets betydelse och svåra situation bör dock regeringen göra mer. Det är dags att på allvar kapa i kostnader för svenskt lantbruk. Att minska regelberget. Att länsstyrelserna går från att ha en inspekterande till en mer rådgivande roll.

Ett krispaket är bara en tillfällig lösning. Ska svenskt lantbruks konkurrenskraft öka behövs strukturella förändringar.