facebooktwittermail d

Krisen i Ukraina ökade svensk potatisexport till Baltikum

Under det senaste halvåret har exporten av potatis till Baltikum flerfaldigats och väntas fortsätta växa. Främst handlar det om klass 2-potatis som nu går österut.

Lisa Andrae, potatisrådgivare, Rådhuset Nordfalan.
Lisa Andrae, rådgivare på Nordfalan. FOTO: PRIVAT

Exporten började i större skala redan i juli då det fanns ett överskott på sommarpotatis på den svenska marknaden. Det var potatis som vuxit sig för stor för att sälja i svenska butiker och som gick till Finland och Baltikum. Det var inte sällan den tidiga potatissorten Swift som gav en rekordskörd 2022.

”Öppnade en lucka för svenska odlare”

De senaste månaderna handlar det i stället om processpotatis till livsmedelsindustrin och klass 2-potatis som går till handeln i Baltikum.

– Det här är en helt ny marknad. Baltikum har aldrig varit självförsörjande på potatis och i och med krisen i Ukraina öppnas en lucka för svenska odlare. Även om det inte är en jättemarknad rullar det lastbilar med potatis österut varje vecka, säger Roger Nolsa, ordförande i Potatisodlarna.

Lisa Andrae, rådgivare på Nordfalan, ser samtidigt att det finns en begränsad efterfrågan på klass 2-potatisen i landet.

– Därför är det bra att exporten nu kommer i gång, säger hon.