facebooktwittermail

Krisberedskap för djursjukvård ses över

Jordbruksverket och SVA ska bland att bedöma behovet av lagerhållning av djurläkemedel.

I uppdraget ingår bland annat att bedöma vilka djurläkemedel som bör lagerhållas (arkivbild).
I uppdraget ingår bland annat att bedöma vilka djurläkemedel som bör lagerhållas (arkivbild). FOTO: ANN LINDÉN

Pandemin har gjort krisberedskap högaktuellt på en rad områden. Regeringen ger nu Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att särskilt titta på krisberedskapen inom djurens hälso- och sjukvård. Myndigheterna ska kartlägga vilka handelsflöden och vilken lagerhållning som behövs för viktiga varor och hur kompetens- och personalbehovet ser ut, enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Uppdraget ska vara klart senast den 30 april 2021.