facebooktwittermail d

Krisande mjölkbönder kan inte räkna med nya stöd

Landsbygdsministern har inga nya åtgärder att erbjuda krisande mjölkbönder. "Jag vet att det inte är tillräckligt", säger Sven-Erik Bucht (S).

Mjölkkrisen har pågått längre än vad någon trodde, och någon snabb förändring mot högre priser är det ingen som förväntar sig. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht håller med om den verklighetsbeskrivningen. Men det föranleder inga nya grepp från regeringen. I dagsläget har Sven-Erik Bucht inget annat att erbjuda än förhoppningar.

Han hoppas att EU-kommissionen ska gå med på att sänka kontrollkraven för årets stödutbetalningar så att en större del kan betalas ut i oktober, för ett välbehövligt likviditetstillskott. Tidigarelagda utbetalningar har godkänts förr, men då med bibehållna krav på kontroller. Blir det en sådan lösning i år kommer Sverige inte att utnyttja möjligheten till tidigare stöd.

Om det inte blir några lättade kontrollkrav, vad händer då?

– Då kommer de som har det svårt få det ännu jäkligare.

Har du då någonting att göra för dem?

– Jag har ingenting i bakfickan, det har jag inte.

På EU-nivå har de flesta åtgärder med snabb effekt antingen redan aktiverats, eller avfärdats som ogenomförbara. En möjlig förändring är att taken för så kallade de minimistöd höjs, vilket skulle möjliggöra högre statliga bidrag direkt till mjölkproducenter. Det är Sverige emot.

– Det kan värma ett tag, men sedan blir det kallt.

"För tidigt att spekulera"

Landsbygdsministern vill inte säga om Sverige ändå skulle använda sig av det ökade utrymmet om EU-kommissionen och de andra medlemsländerna driver igenom ett högre tak.

– Det är det för tidigt att spekulera i.

Sven-Erik Bucht hoppas också att de frivilliga produktionsminskningar som nu tillåts i EU får effekt. Men det hoppet är svagt.

– Det kan väl vara tveksamt.

En annan förhoppning är att åtgärder som regeringen beslutat om inte har känts av än, men kommer att göra det. Dit hör den höjda återbetalningen av dieselskatten, klövvårdsbidraget, ersättningen för metangasreducering, höjningen av Norrlandsstödet och nötpengen. Större återbetalning av dieselskatten är inte aktuellt, och några andra kostnadsminskande lag- eller regelförändringar kan Sven-Erik Bucht inte presentera.

Värre i andra länder

Arbetet med att slutföra förslaget om en ny djurskyddslag pågår för fullt på Näringsdepartementet, men landsbygdsministern verkar inte tro att det finns så mycket krislösningar att hitta där.

– Det är precis samma kris i länder som aldrig behöver släppa ut en ko på bete. Det är ingen tröst för svenska bönder, men det finns länder där bönderna har än värre problem.

Frågor om konkurrenskraft hör främst hemma i livsmedelsstrategin, säger landsbygdsministern. Men han vill inte säga något om detaljerna i vare sig den eller i djurskyddspropositionen.

På längre sikt är det nya marknader som är det mjölkräddande mantrat för Sven-Erik Bucht. I väntan på nya marknader är det landsbygdsministerns förhoppningar som gäller. Pengar till något annat finns inte.

– Jag vet att det inte är tillräckligt. Jag skulle vilja göra mer men det är svårt att lugga en flintskallig. Man måste se det stora ekonomiska läge landet är i.