facebooktwittermail d

Krigsförklaring mot konsumenten

Det misstänkta sabotaget mot gasledningar till Europa fortsätter göda den stora osäkerhet som finns inför energipriserna den här vintern och som slår mot alla från tyska bönder till skånska bagare.