facebooktwittermail d

Kriget i Ukraina stärker förhandlingsläget för svenska skogsägare

Högre kostnader och risk för brist på arbetskraft – men sannolikt högre virkespriser i Sverige. Det tror ATL:s skogsexpert blir några av konsekvenserna som kriget i Ukraina får för svenska skogsägare.

Hur kommer jag som markägare att påverkas av kriget i Ukraina?

/Elisabeth

Hej Elisabeth. Rysslands krig mot Ukraina drabbar oss alla på många olika sätt och plan. Kriget påverkar också omvärlden på lång och kort sikt. Jag tror exempelvis att Ryssland och Belarus nu går mot en långvarig isolering från västvärlden om inte dramatiska förändringar sker i landets styrning.

Om vi börjar på kortare sikt så hindras flöden av virke från det exporterande Ukraina. Det leder bland annat till en stigande efterfrågan på ek från andra marknader. 

Men kanske tydligast märks kriget mot Ukraina på de stigande energipriserna. Ingen har väl missat de kraftiga prisrörelserna på bensin och diesel. Kostnaden för drivmedel är den enskilt största kostnadsdrivaren i skogsbruket och kommer att pressa lönsamheten ytterligare. Det gör det än viktigare att säkerställa rätt betalt för virket vid avverkning och gallring.

Ser vi till marknaderna för sågade trävaror var de på uppåtgående redan före kriget. Ryssland är en stor exportör av sågade trävaror och säljer årligen mellan 7 och 9 miljoner kubikmeter sågat till Europa. Den volymen behöver nu komma från andra källor. Kina importerar 15–20 miljoner kubikmeter sågat från Ryssland och deras agerande kommer att bli avgörande för prissättningen av sågade trävaror. 

Men det står tydligt att sågverken i Sverige kommer att se en stark efterfrågan och det stärker förhandlingsläget för skogsägarna.

Ryssland exporterar mycket sågtimmer också och är en viktig leverantör till den baltiska skivindustrin. Företagen i Baltikum kommer nu att behöva hitta råvaran på annat håll. De kommer självklart att blicka mot Sverige, vilket borde öka efterfrågan på sågtimmer i vårt land.

För massaveden kommer effekten att bli densamma. Exempelvis importerar Finland 9 miljoner kubikmeter björkmassaved från Ryssland varje år. Jag tror att vi går mot en väldigt tajt marknad för massaved, drivet av stigande efterfrågan och goda tider för massaindustrin – men också en stigande betalningsförmåga för energiproducenter. 

Lägg till detta att vi ska skydda mer skog och använda mer skog till förnyelsebara produkter i den gröna omställningen så kommer jag till slutsatsen att virkespriserna bör stiga. 

Bortom virkespriser kan kriget mot Ukraina leda till brist på arbetskraft i skogsvårdssektorn. Mindre planteringskapacitet och röjningsförmåga är inte osannolikt. Kanske är det läge att köpa planteringsrör och röjsåg för att ta saken i egna händer?

Granbarkborren spökar i utsikterna och hur omfattande sommarens angrepp blir är avgörande för priset och tillgänglig kapacitet till avverkningar.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten