facebooktwittermail d

Kriget fortsätter att påverka Sveaskogs resultat

Sveaskog redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Däremot minskade rörelsevinsten.

Samtidigt konstaterar skogsbolaget att kriget i Ukraina fortsätter att påverka verksamheten genom ökade kostnader för avverkning och högre virkesintäkter.