facebooktwittermail d

Stor prisuppgång på svenskt vete

När Lantmännen öppnade för spannmålshandel på tisdagen efter tre dagars uppehåll hade priserna som erbjuds odlare stigit mycket kraftigt.