facebooktwittermail d

Kredit efter försenat stöd

Efter Jordbruksverkets förseningar med utbetalning av årets jordbruksstöd ger nu Lantmännen maskin räntefri kredit till de som ändå vill investera.

Jordbruksstöden för 2015 betalas ut senare än normalt på grund av olika förseningar. Lantmännen maskin erbjuder nu sina kunder en räntefri kredit som täcker den kontantinsats som krävs vid investeringar. Normalt handlar det om 20 procent av den totala investeringen.

Stöden utbetalas

Krediten ges genom Lantmännen Finans och som säkerhet används kundens beräknade stöd.

Enligt Jordbruksverket kommer den större delen, omkring 80 av alla lantbrukare, att få sina stöd utbetalda under december månad. De lantbrukare som har större avvikelser i sina ansökningar, eller ansökningar som inte är färdigutredda under november, kommer att få vänta till mellan februari och maj nästa år för att få sina pengar.

Förseningen är delvis planerad och beror på de stora regeländringarna som gjorts i år kring stöden. Dessutom håller Jordbruksverket på att bygga ett helt nytt IT-system.