facebooktwittermail d

”Krävs politiskt krafttag mot regelkrångel och rättsosäkerhet”

Oavsett vilken sida som segrar väntar hårda förhandlingar som ska leda fram till en ny regering. När den väl är på plats ska många problem lösas. Hur de statliga myndigheterna fungerar är ett av dem.

Port markerad med siffran tre och ordet länsstyrelse.
Byråkratin är betungande för lantbruket. Dags att se över länsstyrelsernas arbetssätt. FOTO: TRONS/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I dessa hårda tider tvingas företagen till ovanligt många och stora nya lösningar och improvisationer.

Nordzucker skeppar 15 procent av betskörden från gasdrivna Örtofta till ett oljedrivet sockerbruk i Danmark. Arla tvingas byta energi från gas till lättolja i sina mejerier på Västkusten.

Det är bara några exempel på de snabba omställningar företagen tvingas till. På gårdsnivå tvingas man ändra utfodringen eller odlingsstrategierna, kanske till och med krympa verksamheten eller lägga ned en produktionsgren. Problemen gäller alltså hela livsmedelskedjan, och ingen kedja är starkare än den svagaste länken.

Dessa omställningar sker under tvång, men i hög fart.  Även när det är frivilligt är näringslivet snabbt i sina omställningar. Det räcker att nämna de stora projekten med Northvolts batterifabrik eller satsningarna på fossilfritt stål, eller varför inte LKAB:s satsning på en gödselfabrik, något som direkt gynnar jordbruket.

Dessa satsningar applåderas ivrigt av politikerna, kanske med insikten att de inte är lika snabbfotade. Så här i valrörelsens slutskede önskar man sig ett mer snabbfotat arbetssätt när en ny, eller nygammal, regering är på plats.

Det finns mycket att göra. Nya Capregler ska på plats och ta gärna hand om förslaget om ett jordbruksavdrag. Flera partier är för detta. Arbeta fram ett bra förslag, det blir inte helt lätt, men kan bli bra för jordbrukets utveckling.

Inte heller våra statliga myndigheter är bra på snabbt arbete. Just nu bromsas vindkraftsutbyggnaden, som borde vara högt prioriterad, av att Försvaret inte hinner granska ansökningarna. En större flexibilitet och förmåga till omställning önskas.

Högst upp på önskelistan står ändå åtgärder mot regelkrånglet och myndigheter som arbetar på fel sätt. Ett par partier har detta på sin åtgärdslista. Man önskar att de var fler, och framför allt att dessa löften gav avtryck i verkligheten.

Hur Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket och länsstyrelserna arbetar har regeringen direkt inflytande över i sina regleringsbrev. Inse att jordbrukets företag är små och framför allt inte har kapacitet för betungande administration och ständigt nya kontroller och nya uppgifter som ska lösas. Ålägg myndigheterna att bemöta företagarna på ett korrekt och serviceinriktat sätt.

Detta borde inte vara en höger/vänsterfråga, det borde ligga i allas intresse och prioriteras högre än hittills, oavsett vilken sida som får majoritet på söndag.